Gezondheid

 

Naam Heupen Ogen
Chicaperra du Pays d’Ardenne (Chica) HD – B

ECVO Vrij
OptiGen test op PRA: Normaal

Carisa de Mansió Verd (Chazzy)
HD – A

ECVO Vrij

OptiGen test op PRA: Normaal

Din-Mar’s Pepe (Pepe)
HD – A

ECVO Vrij

OptiGen test op PRA: Drager

Miguel de Mansió Verd (Miguel)
HD – A ECVO Vrij
Barrigo de Mansió Verd (Bingo) HD – A ECVO vrij
Belezza de Mansió Verd (Bones) HD – A

ECVO vrij

OptiGen test op PRA: Normaal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

uitslag oogonderzoek nesten:

A-nest: Alle puppen vrij
B-nest: Alle puppen vrij, waarvan 1 pup RD onbeslist
C-nest: Zes puppen vrij en 1 pup RD focaal

 

 

Uitleg gezondheidsonderzoeken

 

HD. HD staat voor heupdysplasie. HD is een afwijking van het heupgewricht dat in ernstige vorm erg pijnlijk voor de hond kan zijn. Anderzijds hebben sommige honden waarbij HD is geconstateerd, daar in het dagelijks leven nauwelijks last van.

Een manier om een goede beoordeling van de heupengewrichten te verkrijgen is door het maken van een röntgenfoto.

 

Het ontstaan van HD heeft zeer waarschijnlijk een erfelijke component, maar sociale omgevingsfactoren spelen ook een grote rol. Om deze reden fok ik uitsluitend met honden die HD A of HD B uitslag hebben én leg ik bij de pupkopers veel nadruk op het juiste en gedoseerd gebruik van het bewegingsapparaat gedurende de groeiperiode van de hond.

 

De officiële HD uitslagen zijn als volgt (Bron: Raad van Beheer):

HD A: de hond is röntgenologisch vrij van heupdysplasie, wat echter niet betekent dat de hond geen ‘drager’ van de afwijking kan zijn.

HD B: dit is een overgangsvorm. Op de röntgenfoto zijn geringe veranderingen gevonden, die weliswaar moeten worden toegeschreven aan heupdysplasie, maar waaraan in het kader van de fokkerij, geen directe betekenis kan worden toegekend.

HD C: de hond is licht positief bevonden. Bij de hond zijn duidelijke veranderingen gevonden, passend bij het ziektebeeld van HD.

HD D: de hond is positief bevonden. Bij de hond zijn duidelijke veranderingen gevonden, passend bij het ziektebeeld van HD.

HD E: positief in optima forma. De heupgewrichten zijn ernstig misvormd.

 

ECVO oogonderzoek ECVO staat voor European College of Veterinary Ophthalmolgists. De dierenartsen die hieraan verbonden zijn, zijn gehouden aan bepaalde afspraken rondom het oogonderzoek.

Het ECVO onderzoek is een klinisch oogonderzoek naar ten minste zeventien erfelijke en/of aangeboren oogziektes.

 

De resultaten van dit onderzoek kunnen de volgende kwalificaties opleveren:

Vrij: de hond vertoont geen verschijnselen van de betreffende oogziekte(s)

Onbeslist: er zijn zeer geringe afwijkingen geconstateerd, die mogelijk passen bij het klinische beeld van deze als erfelijk beschouwde oogziekte(s), deze afwijkingen zijn echter onvoldoende specifiek.

Voorlopig niet vrij: er zijn geringe afwijkingen geconstateerd die passen in het klinische beeld van de als erfelijk beschouwde oogziekte(s). Voortschrijden van het proces moet dit bevestigen. Hiervoor is herkeuring noodzakelijk.

Niet vrij: de hond vertoont de klinische symptomen van de als erfelijk beschouwde oogziekte(s).

 

 

Optigen test op PRA. Dit is een DNA test door middel van een bloedonderzoek.

PRA staat voor Progressieve Retina Atrofie. Dit is een erfelijke aandoening van het netvlies (retina). In het netvlies zitten lichtgevoelige cellen, de staafjes en de kegeltjes. De staafjes dienen voor het zien bij weinig licht (schemer en donker), de kegeltjes dienen voor het zien in daglicht en het zien van kleuren. Een hond heeft meer staafjes dan kegeltjes (bij mensen is dit juist andersom).

Als de staafjes en kegeltjes in het latere leven vervallen (degenereren), wordt er van atrofie gesproken. PRA is een verzamelnaam voor een groep erfelijke netvliesdegeneraties, die tot blindheid kunnen leiden. PRA betreft altijd beide ogen en de toename van de schade verloopt in beide ogen in hetzelfde tempo.

 

De vorm van PRA die bij de Spaanse Waterhond voorkomt is PRA-prcd. Sinds enkele jaren is het gen bekend dat PRA-prcd veroorzaakt, zodat het DNA van de voor de fokkerij gebruikte honden op deze ziekte kan worden getest.

 

Het onderzoek op PRA-prcd kan drie uitslagen geven:

Optigen A: Normal (normaal). Het genetisch materiaal van de hond laat geen afwijkingen van het geteste gen zien, is dus normaal. Deze hond zal zelf nooit PRA-prcd ontwikkelen en zal geen nakomelingen krijgen met deze afwijking.

Optigen B: Carier (drager). Het genetisch materiaal van de hond laat een afwijking zien van het geteste gen en is drager van PRA-prcd. Een dergelijke hond heeft één normaal gen en één aangetast gen. De hond zal de oogafwijking niet zelf ontwikkelen, maar kan de ziekte wel doorgeven aan zijn nakomelingen.

Optigen C: Affected (lijder). De hond is lijder aan de geteste vorm van PRA en heeft een verhoogd risico om PRA te ontwikkelen. Naarmate de hond ouder wordt, kan de hond steeds slechter zien en kan uiteindelijk blind worden. Het is ook mogelijk dat een hond die lijder is, de ziekte nooit zal ontwikkelen.

 

Men heeft ontdekt op welke manier deze oogziekte erfelijk is. Honden die niet op deze oogziekte zijn getest, alsmede honden die als lijders zijn gekwalificeerd zullen door mij niet voor de fokkerij gebruikt worden.